Chính sách thanh toán

  • Thanh toán bằng tiền mặt:
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:
  • stk 0341006995304
  • trầng ngọc quỳnh
  • vietcombank chi nhánh hải dương
  • nguyen thanh tung stk 0341006868862. vietcombak chi nhanh hai duong
  • Nguyen thanh tùng stk 46110000412854 BIDV BẮC HAI DƯƠNG
  • Nguyễn thanh tùng stk 2301205171990 ngân hàng agribank chi nhánh hai duong
  • Ngân hàng MBBANK CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG
  • STK 2990199988666 nguyễn thanh tùng