THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Hộ kinh doanh Trần Ngọc Quỳnh

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 04A8016303

Mã số thuế: 8447630969

Do Phòng Tài chính - kế hoạch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Dương cấp ngày 29 tháng 06 năm 2020. Địa chỉ: Số 437 Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại : 0896.868.896

Gửi Email